Wat is Yoga?

Het woord Yoga betekent verbinding. Door aanwezig te zijn in dit moment verbind je, je met het leven. Ga je voelen, ervaren wat er is in het hier en nu.

Misschien niet direct maar uiteindelijk zal het denken door Yoga rustiger worden en minder de overhand hebben. In plaats van dat het hoofd regeert over het lichaam daalt de geest af in het lichaam. Hoofd, lichaam, hart en ziel vormen (weer) een geheel en we worden ontvankelijk voor de wijsheid in ons hart, voor onze intuïtie.

De verbinding in Yoga staat ook voor de verbinding van de mens met het groter geheel. Wanneer we ons daar voor open stellen worden we ontvankelijk voor het geduld en het mededogen van ons hart en de haarscherpe waarneming van onze intuïtie. We worden ons (weer) bewust van wie we, diep van binnen, zijn.

In praktische zin bestaat een Yogales uit een reeks yoga houdingen, voorafgegaan door en afgesloten met een ontspanning.  Door de aandacht steeds terug te laten keren in het lichaam en bewust aanwezig te zijn en door met iedere uitadem overbodige spanning los te laten is het effect van een yoga houding veelzijdig en reikt zij veel verder dan het soepeler maken van spieren.

Yoga ondersteunt onze gezondheid en ons welbevinden in ieder opzicht.